Terug naar ouwehand.nl

Actietickets

Voer hieronder de actiecode in en ‘Ga verder’. Je wordt automatisch doorgestuurd naar de omgeving waar je de actiecode(s) kunt verzilveren. Voer de actiecode(s) (nogmaals) in.  Kies daarna een beschikbare bezoekdatum en aankomsttijd.

Als de actiecode een foutmelding geeft, controleer of deze juist is ingevoerd, De cijfers 0 en 1 worden vaak verward met de letters O en I (en andersom).